Verksamhetsområden

Therese Ström Advokatbyrå AB har valt att fokusera på rättsfrågor inom följande rättsområden;

Familjerätt – omfattar juridiska frågor som rör individers privatliv. Vi bistår klienter inom följande rättsområden:

 • Barns boende
 • Umgängesrätt
 • Vårdnad om barn
 • Underhåll för barn
 • Äktenskapsskillnad

Ekonomisk familjerätt – omfattar juridiska frågor som berör de tvister som kan uppstå rörande det privata livets ekonomiska förhållanden. Vi bistår klienter i frågor som rör:

 • Arvskifte
 • Bodelningar
 • Bouppteckning
 • Boutredning
 • Gåvoavtal
 • Upprättande av testamente

Socialrätt – omfattar juridiska frågor avseende bland annat individens rättigheter i rättssamhället. Vi bistår klienter inom nedan rättsområden;

 • LVU-ärenden
 • LSS-ärenden
 • LRV, LPT, LVM

Uppdrag

Vi åtar oss uppdrag som:

 • Ombud i familjerättsliga tvister
 • Offentligt biträde inom rättsområdet socialrätt (LVU, LPT, LVM)
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Skiftesman
 • Ombud i bodelningar och boutredningar
 • Ombud i tvister gällande arv, gåva och testamente
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn