Therese Ström Advokatbyrå

En personlig och engagerad advokatbyrå med särskild inriktning på humanjuridik

Vår vision

är att Du som klient skall känna Dig personligen bemött, väl omhändertagen och att Ditt ärende handläggs professionellt. Advokatbyrån tror på ett nära samarbete mellan oss som ombud och Dig som klient.


Vårt mål

är att Du skall känna Dig hörd, sedd och förstådd, för att advokatbyrån skall kunna företräda Dig och handlägga Ditt ärende på bästa sätt. Advokatbyrån vinnlägger sig om att arbeta snabbt och effektivt utefter de förutsättningar som råder för just Ditt ärende.