ex32ex32
ex3

Välkommen till Therese Ström Advokatbyrå AB

Vår vision

​​​​​​​
är att Du som klient skall känna Dig personligen bemött, väl omhändertagen och att ditt ärende handläggs professionellt. Advokatbyrån tror på ett nära samarbete mellan oss som ombud och Dig som klient.

Vårt mål


är att Du skall känna Dig hörd, sedd och förstådd, för att advokatbyrån skall kunna företräda Dig och handlägga Ditt ärende på bästa sätt. Advokatbyrån vinnlägger sig om att arbeta snabbt och effektivt utefter de förutsättningar som råder för just Ditt ärende.

Advokatbyrån handlägger främst ärenden inom:

  • Familjerätt - vårdnad, boende, umgänge och underhåll
  • Ekonomisk familjerätt - bodelning, bouppteckning, boutredning, arvskifte, testamente och gåvohandlingar.
  • Socialrätt - LVU-ärenden och LSS-ärenden.
  • Brottmål - uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentlig försvarare.