Medarbetare

Advokat Therese Ström, VD

Advokat Therese Ström, VD

Therese Ström är advokat och medlem i Sveriges advokatsamfund sedan år 2010. Therese Ström är specialiserad inom rättsområdet familjerätt och socialrätt och besitter många års erfarenhet inom rättsområdet. Utöver sin advokatverksamhet undervisar Therese Ström på uppdragsutbildningar knutna till Marie Cederschiöld högskola inom LSS-lagstiftningen samt håller föreläsningar inom familjerätt och socialrätt. Innan Therese Ström grundade sin egen advokatbyrå 2010 har hon arbetat som biträdande jurist och advokat på Birgitta Melander Advokatbyrå AB.

Tel.: +(46)8-400 257 92
Mob.: +(46)70-753 15 43
Mejl: therese.strom@advokatstrom.com
Fax: +(46)8-21 48 80

Advokat Natali Agirman

Advokat Natali Agirman

Natali Agirman tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2017 och började direkt arbeta inom den offentliga sektorn innan hon år 2018 börjande på Therese Ström advokatbyrån. Natali Agirman undervisar på uppdragsutbildning på Marie Cederschiölds högskola inom socialrätt samt håller föreläsningar inom familjerätt. Natali Agirman är en skicklig advokat som företräder sina klienter med stort engagemang och noggrannhet. Natali Agirman åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Natali Agirman blev ledamot i Sveriges advokatsamfund år 2022.

Tel.: +(46)8-400 257 96
Mob.: +(46)76-036 11 11
Mejl: natali.agirman@advokatstrom.com
Fax: +(46)8-21 48 80

Biträdande jurist Sofie Falk

Biträdande jurist Sofie Falk

Sofie Falk tog sin juristexamen från Umeå universitet 2022. Under studietiden praktiserade hon på advokatbyråer inom brottmål och familjerätt. Sofie Falk har även under studietiden varit sommarnotarie vid Kammarrätten i Stockholm och Kammarrätten i Sundsvall.

Sofie Falk har varierad erfarenhet av socialrätt, ekonomisk familjerätt och tvistemål samt en god förståelse för personer i utsatta situationer. Sofie Falk är en skicklig och engagerad jurist som tillvaratar sina klienters intressen. Sofie Falk har sedan hon tog sin juristexamen arbetat på Therese Ström advokatbyrå. Sofie Falk åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Tel.: +(46)840025794
Mob.: +(46)723325794
Mejl: sofie.falk@advokatstrom.com
Fax: +(46)8-21 48 80

Biträdande jurist Lena Dåderman

Biträdande jurist Lena Dåderman

Tel.: +(46) 08-400 257 94
Mob.: +(46) 0763-12 04 19
Mejl: lena.daderman@advokatstrom.com
Fax: +(46) 08-21 48 80
Juristassistent Felicia Pettersson

Juristassistent Felicia Pettersson

Tel: +(46) 8-400 257 91
Mejl: info@advokatstrom.com
Fax: +(46) 8-21 48 80

Paralegal Jonathan Hemlin

Paralegal Jonathan Hemlin

Anställd på advokatbyrån sedan 2013.
Tjänstledig

Tel.: +(46)8-400 257 91
Mejl: jonathan.hemlin@advokatstrom.com
Fax: +(46)8-21 48 80