Om oss

Therese Ström Advokatbyrå består av två advokater och två biträdande jurister. Kontoret är belägen på Kungsholmen i centrala Stockholm. Therese Ström Advokatbyrå AB är en humanjuridisk advokatbyrå med specialinriktning på familjerätt/ekonomisk familjerätt, socialrätt och brottmål.

Advokat är en i lag skyddad titel. Advokater står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund vilket innebär att god advokatsed följs i verksamheten med fokus på att tillvarata klientens intressen. God advokatsed innebär även att klienten garanteras vårt oberoende, vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och vår skyldighet att säkerställa att samtliga uppdrag är fria från intressekonflikt. Genom att advokatbyrån följer de advokatetiska reglerna garanteras klienterna trygghet.

Advokat Therese Ström grundade advokatbyrån år 2010. Therese Ström undervisar vid sidan av sin advokatverksamhet på uppdragsutbildningar knutna till Marie Cederschiöld högskola inom LSS-lagstiftningen.

Andra uppdrag

Samarbeten – Advokat Therese Ström är sedan 2005 aktiv medlem inom föreningen Makalösa föräldrar och har under en period av fyra år varit Riksförbundets ordförande. Medlemmar i Sveriges Makalösa föräldrar har som medlemsförmån en timmes kostnadsfri juridisk konsultation med en av juristerna på Therese Ström Advokatbyrå AB. För att erhålla denna förmån ska intresse anmälas till Sveriges Makalösa Föräldrars kansli på admin@makalosa.org eller senast på plats för konsultationen kunna uppvisa betald medlemsavgift.

För mer information om medlemskap i Sveriges Makalösa föräldrar besök www.makalosa.org.

Undervisning – Advokat Therese Ström undervisar på uppdragsutbildningar knutna till Marie Cederschiöld högskola inom LSS-lagstiftningen. För mer information om utbildning vänligen kontakta kursansvarig, vänligen besök www.mchs.se.