Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva samtliga arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå med anledning av den tjänst som tillhandahållits konsumenten.

Om sådan tvist uppstått, har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten skall dock i första hand kontakta advokaten eller advokatbyrån för att försöka nå en samförståndslösning innan Konsumenttvistnämnden prövar ärandet.

För mer information och kontaktuppgifter till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd vänligen besök www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnd.