Rättsområden

Advokatbyrån handlägger främst ärenden inom:

Familjerätt

Vårdnad, boende, umgänge och underhåll

Ekonomisk familjerätt

Bodelning, bouppteckning, boutredning, arvskifte, testamente och gåvohandlingar.

Socialrätt

LVU-ärenden och LSS-ärenden.

Brottmål

Uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentlig försvarare.