ex1ex1
ex1

Våra arbetsområden


​Advokatbyrån handlägger främst ärenden inom:
  • Familjerätt - vårdnad, boende, umgänge och underhåll
  • Ekonomisk familjerätt - bodelning, bouppteckning, boutredning, arvskifte, testamente och gåvohandlingar.
  • Socialrätt - LVU-ärenden och LSS-ärenden.
  • Brottmål - uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentlig försvarare.