Utbildning
Juristexamen från Uppsala universitet


Kompetensområden
Advokatbyråns samtliga rättsområden med särskild inriktning på familijerätt, socialrätt (LSS, LUV, LVM, LPT) och brottmål (särskild företrädare för barn och målsägandebiträde).


Erfarenhet
LSS handläggare

Språk
Engelska och Syrianska
 

Kontakt: 08-400 257 96
E-post: natali.agirman@advokatstrom.com