Elsa Segerblad

Biträdande jurist 

Utbildning
Juris kandidatexamen från Stockholms universitet 2019
 
Kompetens
.
 
Erfarenhet

 
Språk
Engelska, elsa.segerblad@advokatstrom.com
Telefon direkt: 08-400 257 94
Mobil: 076-012 60 00