ex5ex5
ex5

Om Therese Ström Advokatbyrå AB

Byrån

Advokat Therese Ström startade Therese Ström Advokatbyrå 2010 efter att under 6 år varit verksam och anställd på Birgitta Melanders Advokatbyrå AB. Verksamheten bedrevs fram tills i juni 2012 i kontorsgemenskap med advokat Birgitta Melander. Från och med 1 juli 2012 bedrivs verksamheten i Gamla stan i kontorsgemenskap med advokat Cecilia Runesson.

​Idag består advokatbyrån av advokat Therese Ström,fyra biträdande jurister och administrativ personal.

​I samarbete med;

Andra uppdrag


​Advokat Therese Ström är sedan 2004 aktiv medlem inom Sveriges Makalösa Föräldrar och har under en period av 4 år varit Riksorganisationens Ordförande.

Medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar har som medlemsförmån en kostnadsfri rådgivningstimme hos Advokat Therese Ström. För att erhålla medlemsförmånen skall man anmäla sitt intresse på Sveriges Makalösas Föräldrars kansli på admin@makalosa.org eller vid konsultationen uppvisa betald medlemsavgift - www.makalosa.org.


Undervisning


Advokat Therese Ström undervisar på uppdragsutbildningar knutna till Ersta Sköndals Högskola inom LSS-lagstiftningen - www.esh.se