Om byrån

Advokat Therese Ström startade Therese Ström Advokatbyrå 2010 efter att under 6 år varit verksam och anställd på Birgitta Melanders Advokatbyrå AB. Verksamheten bedrevs fram tills i juni 2012 i kontorsgemenskap med advokat Birgitta Melander. Från och med den 1 juni 2022 har kontoret flytta till Södra Agnegatan 29 på Kungsholmen.

​Idag består advokatbyrån av två advokater, en biträdande jurist och administrativ personal.

​I samarbete med;

ANDRA UPPDRAG

​Advokat Therese Ström är sedan 2004 aktiv medlem inom Sveriges Makalösa Föräldrar och har under en period av 4 år varit Riksorganisationens Ordförande.

Medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar har som medlemsförmån en kostnadsfri rådgivningstimme hos Advokat Therese Ström. För att erhålla medlemsförmånen skall man anmäla sitt intresse på Sveriges Makalösas Föräldrars kansli på admin@makalosa.org eller vid konsultationen uppvisa betald medlemsavgift – www.makalosa.org.

UNDERVISNING

Advokat Therese Ström undervisar på uppdragsutbildningar knutna till Ersta Sköndals Högskola inom LSS-lagstiftningen – www.esh.se